CYTATY

"PASJA - POKORA - PEWNOŚĆ SIEBIE" - Zbigniew Kowalski (moje osobiste 3P)

"Przeciętna organizacja może pochwalić się efektywnością na poziomie 50% i skutecznością na poziomie zaledwie 70%" - George Eckes

"Droga, jaką pokonuje klient przez organizację, jest horyzontalna, a nie wertykalna" - George Eckes

"Ważne jest także to, aby zebrane dane zostały porównane z czymś innym. W przypadku miar skuteczności należy je porównać z wyobrażeniem klientów na temat odpowiednich standardów" - George Eckes

"Organizacje, które zastosowały zasady i metody jakościowe w celu uzyskania usprawnienia, mają trzy główne obszary, na których koncentrują swoją uwagę. Są to: klient, proces i pracownik." - George Eckes

"Postrzeganie metody Six Sigma jedynie jako narzędzia technicznego jest demotywujące. W rzeczywistości znacznie istotniejsze jest zrozumienie, na jakim etapie drogi do osiągnięcia poziomu Six Sigma jesteśmy" - George Eckes

"Program Six Sigma może się w znacznej mierze pokrywać z innymi rozwiązaniami, ale jest jedna zasadnicza różnica: w Six Sigma wszystkie decyzje podejmowane są w oparciu o fakty i dane" - George Eckes

"Odniesienie biznesowe daje zespołowi cel strategiczny, natomiast określenie problemu pozwala mu zdefiniować cel taktyczny"  - George Eckes

"Najpowszechniejszy problem związany z drzewem CTQ to próba tworzenia trzeciego poziomu w sytuacji, gdy dwa poziomy w zupełności wystarczą" - George Eckes

"Dokonywanie pomiarów nie jest proste. Związane są z tym dwa główne problemy. Pierwszy to brak jakiegokolwiek systemu pomiaru. Drugim zasadniczym problemem jest nadmiar pomiarów i niewykorzystywanie wyników tych pomiarów." - George Eckes

"Często mówię, że jeśli można zmierzyć to, o czym się mówi i wyrazić to liczbami, to wiemy coś o tym, a jeśli nie potrafimy wyrazić tego liczbami, nasza wiedza jest skromna i niewystarczająca" - lord Kelvin

"Trzy poziomy mistrzostwa w każdym przedmiocie:
1. Zapamiętywanie
2. Interpretacja zapamiętanych informacji
3. Asymilacja, zdolność do powiązania ze sobą dwóch lub więcej ważnych tematów i zrozumienie całej koncepcji" -
George Eckes

"Definicja operacyjna to taki opis stanu lub przedmiotu, co do którego wszystkie zainteresowane strony zgadzają się w zupełności" - George Eckes

"Nie chodzi o to, by oddzielić kilka istotnych elementów od wielu nie mających znaczenia, ale o to, by oddzielić kilka istotnych elementów od wielu przydatnych" - Joseph M.Juran (interpretacja zasady Pareto w rozmowie z George Eckes).

"Deming uważa, że nawet jeśli w procesie mamy do czynienia ze zmiennością specjalną, to prawdopodobieństwo, iż głównym czynnikiem zmienności są ludzie, wynosi od 5 do 15 procent"  - George Eckes

"Nabierając stopniowo coraz większej wprawy, wykorzystujemy dostępne nam dane, aby zmusić proces do "przemówienia"" - George Eckes

"Zmienność jest wrogiem, a z wrogiem łatwiej się walczy, gdy go widzimy" - W. Edwards Deming

"Nigdy nie przestawaj pytać "dlaczego"" - George Eckes

"Jeśli zmiana jest utożsamiana ze stratą, to ludzie zgodzą się na zmiany tylko wtedy, gdy spełnione zostaną dwa warunki. Przede wszystkim musi istnieć potrzeba zmian. Po drugie, interesariusz musi coś zyskać na zmianie." - George Eckes

"Zastosowanie i zrozumienie przez zarząd kart kontrolnych jest ważniejsze niż ich zastosowanie przez pracowników liniowych" -W.Edwards Deming

"Jeśli nie chcesz, nie musisz się zmieniać, lecz wówczas nie ma dla ciebie miejsca w tej organizacji" - Jack Welch

"Nie dotrzesz do celu, gdy przeciwnych jest zbyt wielu" - Billy Joel

"Dane wyrwane z kontekstu nie mają znaczenia" - Donald J. Wheeler

"Zarządzanie przedsiębiorstwem przy użyciu raportów miesięcznych jest jak kierowanie samochodem przy użyciu obrazu w lusterku wstecznym" - Donald J.Wheeler

"Głównym celem analizy danych jest ocena, czy w naszym procesie nastąpiła zmiana czy nie" - Donald J.Wheeler

"Nie wszystkie dane są użyteczne" - Donald J.Wheeler

"Jest jedna zasadnicza różnica pomiędzy świadomością a zrozumieniem. Świadomość, jest pierwszym krokiem na drodze do zrozumienia. Aby pójść dalej, musisz zacząć stosować w praktyce nowo poznane techniki. Tylko w ten sposób będziesz w stanie zrozumieć jak i dlaczego działają." - Donald J.Wheeler

"O zjawisku można powiedzieć, że jest kontrolowane, kiedy bazując na doświadczeniu z przeszłości, przynajmniej w pewnych granicach potrafimy stwierdzić, jak to zjawisko będzie zachowywało się w przyszłości" - Donald J.Wheeler

"Zamiast Statystycznej Kontroli Procesu powinniśmy mówić o Metodzie Ciągłego Doskonalenia" - Donald J.Wheeler