KIM JESTEM

Zbigniew Kowalski – biogram Trenera/Konsultanta

Obrazek

Moja dewiza: “Myśl procesowo, działaj projektowo”


Doświadczenie zdobyte na różnych stanowiskach (operacyjnych i menedżerskich), pozwoliło mi uczyć się od innych współpracowników i dzielić się swoim doświadczeniem, wiedzą i umiejętnościami. Na pytanie: “I co z tego?” – odpowiem: „Świadomość, że zarówno w ludziach jak i procesach jest niekończący się potencjał doskonalenia”. 

Wieloletnie doświadczenie w realizacji projektów optymalizacyjnych przy wykorzystaniu metod 
i narzędzi Lean Management, Kaizen i Six Sigma. Koordynator projektów realizowanych przez Black Belt i Green Belt oraz White Belt; Koordynator Centralny 5S; zarządzanie portfelem projektów realizowanych metodą DMAIC, PDCA (w tym 5S, Kaizen).

Inicjator kół jakości, projektów 5S, pasjonat ciągłego doskonalenia. KaizenMan – wierzy w siłę małych lecz ciągłych zmian, nie potrafi funkcjonować bez liczb, danych i analiz, które są jego orężem a wykorzystywane metody nawigacją/roadmapą.

Autor programów szkoleniowych oraz gier symulacyjnych z wykorzystaniem koncepcji szczupłego zarządzania.

Projekty realizowane w obszarach logistyki, wykorzystania parku maszynowego czy procesów usługowych i administracyjnych. 

Niekończący się apetyt i wiara, że każdego dnia, w każdym miejscu 
i każdy z nas może doskonalić siebie i procesy w których uczestniczymy.

Przykłady:

  • Obszar usługowy Centrala Klienta: zmiana procesu gospodarki drukami akcydensowymi – oszczędność 5,6 mln zł/rok
  • Logistyka – projekt 1 Zabrze: skrócenie dróg przejścia o 42% (15,6 godziny/dziennie), konsolidacja rejestrów/systemów IT – zmniejszenie nakładu czasu pracy o 50% 
(24 godziny/dziennie); dostosowanie obsad do wielkości obciążenia – oszczędność 113 tys. zł/rok; wzrost efektywności/produktywności Pracowników o 11,4%; zmian podprocesu uzupełniającego – oszczędność – 94 tys. zł/rok; ogółem korzyści finansowe – 1 mln 58 tys. zł/rok
  • Logistyka – projekt 2 Łódź: skrócenie dróg przejścia o 29% (7 godzin/dziennie), zmiana podprocesu – zasób na wejściu do procesu – oszczędność 28 godzin/dziennie, odzyskanie 14% powierzchni (321 metrów kwadratowych); wzrost efektywności/produktywności Pracowników o 29%; wzrost wykorzystania parku maszynowego o 8%; ogółem korzyści finansowe – 835,3 tys. zł/rok
  • Logistyka – projekt 3 Warszawa: zmniejszenie liczby dokumentacji w obiegu wewnętrznym 
o 67% (37,8 tys./rok); eliminacja wewnętrznej dokumentacji – 100% (137 tys./rok dokumentów, 551,5 tys. kartek/rok), odzyskanie 303 godziny/m-c; zmniejszenie liczby dokumentacji sporządzanej przez dostawców o 34% (242,4 tys./rok), skrócenie czasu 
na rozładunek – o 80%; ogółem korzyści finansowe – 283 tys. zł/rok
  • Logistyka – projekt 4 Warszawa: ograniczenie ewidencji i raportów o 54,7% 
(25 godzin/dziennie), wzrost liczby opracowanych zleceń od 11%-75%; odzyskano 11 etatów (1.848 godzin/miesiąc),  ogółem korzyści finansowe – 690 tys. zł/rok
  • Jednostka obsługująca zwroty (zamówienia Klientów) – eliminacja 56% czynności 
z procesu (388 czynności i 51 momentów decyzyjnych, 30 godzin/dziennie), ograniczenie liczby sporządzanych ewidencji o 72% (8 godzin/dziennie), skrócenie czasu obsługi kontrahenta 
o 62% (o 150 min./dziennie), wzrost efektywności Pracowników o 25%, ogółem korzyści finansowe – 219,6 tys./rok
  • Centrala Klienta – proces inwestycyjny: etap planistyczny – skrócenie o 248 dni roboczych/rok (78%), wprowadzenie systemu ssącego, etap uzyskiwania zgód – skrócenie od 64 dni do 207 dni kalendarzowych w zależności od wartości inwestycji 
(od 69% do 82%), etap przygotowania i przeprowadzania postępowania przetargowego – skrócenie od 19 dni do 23 dni kalendarzowych w zależności od wartości inwestycji 
(od 14% do 38%), etap realizacji zadania – skrócenie o 42 dni kalendarzowe (66%)
  • Centrala Klienta – proces reklamacyjny: ograniczenie mylnie przypisanych jednostek 
o 87%/ m-c (defekty w procesie), zmniejszenie mylnie kierowanych spraw uzupełniających 
o 75%/m-c, zmniejszenie liczby wydruków o 63,5%/m-c (7,3 tys. szt.), zmniejszenie liczby ewidencji o 93%,  skrócenie czasu rejestracji automatycznej z 480 min. do 3 min. dziennie, skrócenie lead time (całkowity czas opracowania sprawy) z 18 dni do 0,37 dnia
  • Jednostka obsługująca zwroty (zamówienia Klientów) – skrócenie lead time z 33 dni do 1 dnia dla jednej linii produktu i z 18 dni do 1 dnia dla drugiej linii produktów; ogółem korzyści finansowe – 459,5 tys./rok
  • Jednostka obsługująca/gospodarka lokalami mieszkalnymi – skrócenie lead time z 117 dni 
do 4 dni