DLACZEGO JA

Obecna sytuacja na rynku charakteryzuje się wysoką konkurencyjnością. W zasadzie wszystkie usługi które oferujemy czy produkty które wytwarzamy możemy odnaleźć u naszych konkurentów.
Klienci z kolei (słusznie) domagają się wysokiej jakości tych dostarczanych im usług czy produktów.
Pracownicy oczekuje prostych procesów a Kierownictwo Firmy – szybkiego przepływu, skuteczności i efektywności procesów.

Wizja systematycznej jakości – a więc dążenia do spełniania oczekiwań Klientów - opiera się na kilku kluczowych parametrach:

  • Silne ukierunkowanie na Klienta
  • Organizacja bazująca na przywództwie (leadership)
  • Zaangażowanie pracowników
  • Organizacja zorientowana na proces
  • Podejście oparte na ciągłym doskonaleniu i zasadach problem solving
  • Decyzje podejmowane na podstawie danych i faktów
Oferta doradczo-szkoleniowa cLEAN SUPPORT koncentruje się na trzech metodach wykorzystywanych w wielu przedsiębiorstwach i organizacjach wdrażających systemy ciągłego doskonalenia, tj.
LEAN, KAIZEN i SIX SIGMA.

Lean Management, Kaizen i Six Sigma to metody, sposoby myślenia i działania, gdzie właśnie w centrum uwagi znajdują się: KLIENT – PRACOWNIK – PROCES – USPRAWNIENIA.

Oprócz korzyści takich jak:  wzrost satysfakcji Klientów, ograniczenia kosztów, Firmy wdrażające 
te metody z pewnością mogą się spodziewać wzrostu zaangażowania pracowników 
w realizowane procesy.

Jednym z naszych celów jest zaszczepienie wśród pracowników:
  • Procesowego myślenia i podejścia do wykonywanych zadań
  • Projektowego działania pozwalającego dokonywać zmian w środowisku pracy.

Nasza dewiza to:
„Myśl procesowo – działaj projektowo”

Obrazek