MATERIAŁY DO POBRANIA

5W2H - narzędzie przydatne dla lepszego zrozumienia i opisania problemu

7 narzędzi jakości - zestawienie różnych narzędzi wg autorów

Arkusz celów kaizen - formularz

Arkusz działań kaizen

Arkusz obserwacji czasu

Arkusz obserwacji procesu Gemba Walk - przykład nr 1

Cp i Cpk - wykresy i zależności

Diagram how-how (jak-jak) - jak zostać MOD-em

Lista zadań po warsztacie kaizen

SIPOC - formularz

SIPOC - wzór/podpowiednik

5 kluczowych kroków do okrywania marnotrawstwa - checklista

Lista kontrolna - spacer Gemba

Plan działań korygujących

Problem solving - mapa procesu

Tablica spływów produkcyjnych

VSM - mapa stumienia wartości - moja wizyta u lekarza

Wzór na procent wadliwości i przykład obliczania

Wzór na końcową stopę wadliwości i przykład

Wzór i przykład DPU - wady na jednostkę

Wzór i przykład DPO - wady na możliwość wystąpienia

Wzór i przykład DPMO - wady na milion możliwości wystąpienia

Wzór i przykład na obliczenie poziomu Sigma

Arkusz kalkulacyjny Sigma - jak obliczyć Sigma procesu

Wzór i przykład na obliczenie odchylenia standardowego

Wzór i przykład na obliczenie percentyli

14 Zasad Toyoty

Arkusz obserwacji procesu Gemba Walk - przykład nr 2

Arkusz obserwacji procesu Gemba Walk - przykład nr 3

Arkusz obserwacji procesu Gemba Walk - przykład nr 4

Arkusz obserwacji procesu Gemba Walk - przykład nr 5

Makigami - mapa procesu - szablon

Zabójcy projektów - Zespół projektowy

Mapa wdrażania Lean/Kaizen - na wesoło i z przymrużeniem oka

A3 - mapa projektu