Warsztat: Green Belt

„Organizacja Six Sigma nieustannie się „uczy”. Co oznacza, że organizacja ta cały czas zdobywa nowe informacje od klientów, z zewnętrznego środowiska oraz z procesów i wykorzystuje zdobytą wiedzę do dostarczenia nowych pomysłów, produktów, usług i udoskonaleń. Następnie ocenia wyniki swoich działań… i uczy się dalej.”

CELE I KORZYŚCI

 • Nabycie zaawansowanej wiedzy dot. Six Sigma
 • Nabycie umiejętności wykorzystania zaawansowanych narzędzi DMAIC/Six Sigma
 • Nabycie kompetencji związanych z przywództwem podczas realizacji projektu

PROGRAM

 • 1) Sesja nr 1 – wprowadzenie do Six Sigma oraz faza „DEFINE”:
  • Co to jest Lean i Six Sigma ?
  • Infrastruktura i zasady Six Sigma
  • Co to jest projekt ?
  • Co to jest problem ?
  • Elementy miękkie – praca zespołowa (role w zespole, pierwsze spotkanie zespołu, kolejność działań – ludzie, sponsor )
  • Omówienie dokumentacji projektowej (karta projektu, harmonogram)
  • DMAIC wprowadzenie
  • SIPOC – ogólny obraz procesu
  • Definiowanie problemu i celu (SMART)
  • Badanie głosu Klienta (CTQ/CTC), komunikacja w projekcie
  • Zadania do realizacji
  • Problemy a metodyka, Problemy w projektach
  • Błędy w projektach

 • 2) Sesja nr 2: fazy „MEASURE” i „ANALYSE”:
  • Wprowadzenie do fazy Measure
  • Szczegółowa mapa procesu – ćwiczenie
  • Zasady mapowania
  • Generowanie przyczyn – ćwiczenie
  • 5 why
  • Techniki kreatywne: burza mózgów – rodzaje, kwiat lotosu, odwrócona, filary, warianty
  • Lejkowanie i wybór zmiennych: diagram pokrewieństwa, drzewa, Ishikawa, ocena ekspercka (skala, metody)
  • Plan zbierania danych i weryfikacja oraz stratyfikacja danych
  • Statystyczny obraz procesu (histogram, boxplot, szereg czasowy)
  • System pomiarowy i jego weryfikacja
  • Wprowadzenie do fazy Analyse
  • Zmienność procesu (SPC – głos klienta a głos procesu)
  • Przyczyny specjalne i ogólne
  • Zdolność procesu – analiza
  • Diagram Pareto
  • Weryfikacja hipotez
  • Korelacja i regresja
  • Dane ciągłe i dyskretne
  • Próba i jej dobór
  • Średnia mediana, odchylenie standardowe
  • T-test
  • Test Chi – kwadrat
  • Prezentacja uzyskanych danych – ćwiczenie teoria

 • 3) Sesja nr 3: fazy „IMPROVE” i „CONTROL”:
  • Wprowadzenie do fazy Improve
  • Generowanie rozwiązań – omówienie plus ćwiczenie
  • Kreatywność
  • Diagram drzewa
  • Diagram „How-How” („Jak-jak”)
  • Ocena i wybór rozwiązań
  • Macierz decyzyjna
  • Ocena ryzyk
  • Omówienie narzędzia (prawdopodobieństwo – dotkliwość)
  • Pilotaż – czas trwania, przygotowanie, przeprowadzenie, podsumowanie, ewentualna korekta rozwiązań, diagram drzewa - ćwiczenie
  • Wdrożenie a rola sponsora w wyborze rozwiązań
  • Komunikacja
  • Wprowadzenie do fazy Control
  • Ocena wyników
  • Ustanowienie standardu
  • Narzędzia utrzymujące standard
  • Sterowanie wizualne
  • Poka Yoke
  • Shopfloor Management
  • Opór przed zmianą – techniczny, mentalny
  • Wprowadzenie zmian
  • Ocena rezultatów biznesowych
  • Zamknięcie projektu