Warsztat: gra symulacyjna Holonix – 5 zasad wdrażania LEAN

„Lean to tylko kilka stosunkowo prostych idei i mnóstwo ciężkiej pracy. Jednocześnie uczenie Lean zawsze okazuje się sporym wyzwaniem, ponieważ jest to strategia, której nauczyć się można tylko poprzez działanie”

CELE I KORZYŚCI

  HoloniX® jest grą zespołową, w której uczestnicy doświadczają:
 • Przejścia przez proces zmiany, kształtowania systemu organizacyjnego w uporządkowany, metodyczny sposób
 • Wykorzystania podejścia Lean, do wprowadzenia, stałego, ułożonego i racjonalnego działania w procesie usprawniania
 • Kształtowania systemu pracy, systemu zmiany  i łączenia obu w codziennym działaniu
 • Budowania ról, aktywnie organizujących proces wprowadzania usprawnień
 • Kształtowania porozumienia pomiędzy rolami (stanowiskami, jednostkami organizacyjnymi)
 • Zmiany kultury organizacyjnej i komunikacji sprzyjającej wprowadzeniu zmian

PROGRAM

 • Uczestnicy wcielają się w rolę osób zatrudnionych w jednej z kosmicznych agencji HoloniX®, odpowiedzialnych za transport, przemieszczanie się w przestrzeni kosmicznej agentów, nazywanych Viatorami, którzy odpowiedzialni za prowadzenie międzygalaktycznych negocjacji z przedstawicielami innych ras lub podejmowanie innych działań pozwalających zapewnić pokój międzygalaktyczny.
 • Każdy z Viatorów musi więc szybko, pewnie i z gwarancją powrotu (w jednym kawałku) przemieszczać się w przestrzeni kosmicznej i wracać do centrali.
 • Viatorzy przemieszczają się w przestrzeni z wykorzystaniem  specjalnego urządzenia - transmutera. Transmuter jest bardzo złożonym, delikatnym urządzeniem, wymagającym starannego przygotowania, zwłaszcza, że może on być wykonany w różnych wersjach zależnych od dystansu, jaki musi przebyć Viator.
 • Wytworzenie wymaga przygotowanie transmutera wysyłającego i powrotnego
 • Czym jest Lean
 • Dalekosiężna/ogólna koncepcja
 • 5 Zasad Lean:
  Krok 1 - Zdefiniowanie wartości produktu/ usługi przez Klienta
  Krok 2 – Mapowanie procesów
  Krok 3 - Szybki i niezakłócony przepływ wartości
  Krok 4 - Działania dyktowane potrzebami Klientów

  Krok 5 - Ciągłe doskonalenie

 • Pozyskiwaniu i badaniu głosu Klienta; definiowanie wartości przez Klienta
 • Poszukiwanie, a następnie identyfikowanie i eliminowanie czynności dodających (VA) i nie dodających wartości (NVA) w procesie
 • Poszukiwanie, a następnie identyfikowanie i eliminowanie marnotrawstw (8 MUDA)
 • Projektowanie działania z wykorzystaniem 3 złotych zasad (obiektywizmu), odnoszących się do faktów (Gemba-Genbutsu-Genjitsu)
 • Wprowadzanie usprawnień z wykorzystaniem filozofii Kaizen, 5S i cyklu PDCA (koło Deminga)
 • Skupienie się na efektywności przepływu usługi/produktu przez proces
 • Analizie wskaźników efektywności i skuteczności (m.in. Lead Time, Cycle Time)
 • Standaryzowanie działania

HoloniX® został pomyślana jako gra, symulacja, która w zabawowej, interesującej i …. kosmicznej formule na ułatwiać zrozumienie trudnych niekiedy zagadnień związanych z optymalizacją złożonych systemów organizacyjnych, niebędących systemami produkcyjnymi.