Warsztat Praktyka/Metoda 5S

„Jeżeli wprowadzisz zasady 5S, uda ci się wszystko. Firma, która dobrze radzi sobie z 5S poradzi sobie także z innymi praktykami. Firma, która nie potrafi wprowadzić u siebie zasad 5S, nie będzie umiała wykonać innych zadań, których wymaga się od konkurencyjnej firmy”

Takashi Osada „The 5S's: Five keys to Total Quality Environment

CELE I KORZYŚCI

 • Nabycie praktycznych umiejętności wdrożenia praktyki 5S
 • Nabycie umiejętności identyfikacji marnotrawstw
 • Nabycie umiejętności zorganizowania efektywnego stanowiska i środowiska pracy.
 • Poznanie narzędzi pozwalających utrzymanie wprowadzonych zmian

PROGRAM

Wprowadzenie do 5S, Kaizen i Lean
 • 1S – Selekcja/Sortowanie:
  • Działania w ramach 1S
  • Magazyn czerwonych kartek
  • Red Tag – czerwone kartki sposób postępowania
  • Rejestr czerwonych etykiet
  • Audyt 5S
  • MUDA – kategorie marnotrawstw
  • System sugestii
  • 5S – benchmarking
  • Błędy popełniane na etapie Selekcji

 • 2S - Systematyka:
  • Definicja i cel
  • Zasady Systematyki
  • Visual Management – sterowanie wizualne
  • Diagram Spaghetti
  • Systematyka – komputery
  • Tablica 5S
  • Błędy popełniane na etapie Systematyki

 • 3S – Sprzątanie/Sprawdzenie:
  • Definicja i cel
  • Przegląd sprzętu i urządzeń
  • Plan działań i przeglądów
  • Checklisty – listy kontrolne
  • Błędy popełniane na etapie Sprzątania/Sprawdzenia

 • Gemba Walk – spacer po hali, ocena obszarów
 • 4S - Standaryzacja:
  • Definicja standardu i pracy standaryzowanej
  • W jaki sposób tworzyć standardy
  • Kamishibai
  • Checklisty i Instrukcje stanowiskowe
  • 5 minutowy audyt 5S
  • Audyt 5S
  • Liderzy 5S
  • Błędy popełniane na etapie Standaryzacji

 • 5S - Samodyscyplina:
  • Utrzymanie i doskonalenie
  • Warunki pozwalające zachować samodyscyplinę
  • Piramida Maslowa vs Teoria Herzberga
  • Błędy popełniane na etapie Samodyscypliny

 • Arkusze kontrolne realizacji zadań na poszczególnych etapach wdrażania 5S
 • Zadania kierownictwa przy wdrażaniu 5S
 • PDCA jako roadmapa wdrażania 5S
 • Gra „Fabryka zapałek”