19.09.2020 odbyła się debata dot. metod ciągłego doskonalenia. W formule debaty prezydenckiej 5 wyjątkowych Ekspertów odpowiadało na pytania organizatora i prowadzącego - cLEAN Support Zbigniew Kowalski. Reprezentanci poszczególnych metod wg kolejności losowania nr list wyborczych:

1. LEAN - Krzysztof Dobrowolski

2. TOC - Paweł Schmidt

3. KAIZEN - Tomasz Miler

4. ISO 9001-:2015 - Elżbieta Olszewska

5. SIX SIGMA - Igor Łęgowski.

Celem debaty było: promowanie metod ciągłego doskonalenia, przedstawienie podobieństw i różnic pomiędzy metodami, przedstawienie korzyści i trudności we wdrażaniu metod ciągłego doskonalenia, zarażanie pasją/ wirusem ciągłego doskonalenia. I właśnie wokół tych 4 obszarów cLEAN Support Zbigniew Kowalski przygotował 5 modułów/sesji pytań do naszych Kandydatów. Zapraszam do obejrzenia i komentowania.

 

 

2020-11-08