Warsztat Trener Kaizen

„czyli jak zarażać wirusem Kaizen”

CELE I KORZYŚCI

 • Rozwój umiejętności identyfikacji i eliminacji marnotrawstw w procesach.
 • Rozwój umiejętności definiowania wartości dodanej w procesach (za co chce zapłacić Klient).
 • Rozwój umiejętności dysponowania czasem.
 • Zwiększenie efektywności procesów.
 • Eliminacja błędów i defektów w procesach.
 • Nabycie umiejętności rozwiązywania problemów przy wykorzystaniu zasady 3G.
 • Poznanie podstawowych zasad dot. Lean Management
 • Nabycie umiejętności identyfikacji marnotrawstw
 • Nabycie umiejętności zorganizowania efektywnego stanowiska i środowiska pracy.
 • Poznanie narzędzi pozwalających utrzymanie wprowadzonych zmian

PROGRAM

 • Podstawowe koncepcje Kaizen
 • Dom Gemba Kaizen
 • Dekalog Kaizen
 • Kaizen vs Kaikaku (niewielkie a przełomowe udoskonalenia procesu)
 • Droga aktywności Trenera Kaizen
 • Cechy Trenera Kaizen
 • Utrzymanie zmian: Standard – Standaryzacja – Standardowa praca
  • SOP – Standardowa Procedura Operacyjna
  • OPL – Lekcja jednopunktowa/jednotematyczna
  • Checklista
  • Visual Management

 • Genchi Genbutsu – Gema Walk – „Idź i zobacz”
 • Shopfloor Management/Board Meeting/Morning Market – poranne operatywki
 • Tablica Kanban
 • Metody rozwiązywania problemów: PDCA – DMAIC – A3 – 8D
 • SDCA a PDCA
 • Flowchart – szczegółowa mapa procesu
 • Diagram Spaghetti
 • Generowanie i wybór przyczyn/rozwiązań
 • Diagram Ishikawy
 • Kanban
 • Gra symulacyjna „Formuła”