Warsztat 7 „złotych/starych” narzędzi jakości

„Za pośrednictwem 7 narzędzi jakości rozwiązać można 95% problemów”

CELE I KORZYŚCI

Nabycie umiejętności rozwiązywania problemów przy wykorzystaniu 7 narzędzi jakości.
 • Nabycie umiejętności identyfikacji problemów i zmienności
 • Nabycie umiejętności analitycznego podejścia
 • Poznanie narzędzi pozwalających utrzymanie wprowadzonych zmian

PROGRAM

 • Zarządzanie jakością
  • Zasady
  • Metody
  • Narzędzia

 • Diagram Ishikawy
 • Wykres Pareto
 • Histogram
 • Arkusz kontrolny
 • Flowchart – schemat blokowy
 • Karty kontrolne
 • Wykres rozrzutu
 • Gra symulacyjna „Formuła”