Warsztat: White Belt

„Zrozumiały, elastyczny system, którego celem jest osiągnięcie, utrzymanie i maksymalizacja sukcesu firmy. Six Sigma to dogłębne zrozumienie potrzeb potencjalnych klientów, zdyscyplinowane wykorzystanie faktów, danych, analizy statystycznej w celu ulepszenia i kreowania procesów biznesowych”

CELE I KORZYŚCI

 • Nabycie podstawowej wiedzy dot. Six Sigma
 • Nabycie umiejętności wykorzystania podstawowych narzędzi DMAIC/Six Sigma
 • Wsparcie kierowników/liderów projektów podczas rozwiązywania problemów

PROGRAM

 • Infrastruktura Six Sigma
 • Projekt Six Sigma
 • DMAIC – mapa drogowa projektu Six Sigma
 • Definicja problemu
 • Określenie głosu Klienta
 • 5 Why – 5x dlaczego
 • SMART – definiowanie celu
 • Szczegółowa mapa procesu
 • Burza mózgów
 • Diagram pokrewieństwa
 • Macierz kontroli/wpływu
 • Plan zbierania danych
 • Diagram How-How
 • Ocena ryzyk
 • Utrzymanie standardu